Vissza a látnivalók listájához

További látnivalók

Evangélikus templom

Táliándörögd

Harangláb

Vigántpetend, Vigántpetend, Petőfi u. 2, 8294

Református templom

Táliándörögd

Római Katolikus templom

Vigántpetend
Keresztelő Szent Jánosról elnevezett templom

Római Katolikus templom

Az 1752-ben épült templom a legújabb kori helyreállításokkal együtt jelenleg is a 18. századi állapotában áll. Dór falsávokkal osztott, hármas tagolású főhomlokzata felett, órapárkányos, barokk sisakú torony emelkedik. Hajója háromboltszakaszos, a nyolcszög három oldalával záródó szentélye mellett kétoldalt kápolna és sekrestye, felettük az oratórium található. A főhomlokzat hármas főpárkányának középső részében az építtető, Padányi Bíró Márton püspök címere fedezhető fel: a szentháromság fehér galambja, csőrében olajfa ága, karmai között kettős kereszt. Kettős, osztott belső falfelületein és boltozatain késő barokk díszítő festés, mezőiben festett szoborfülkék, a boltozaton és a szentély falain Nepomuki Szent János életéből vett jelenetek, valamint a veszprémi Bucher Xavér Ferenc alkotása 1876-ból. Az oldalkápolnákban gótizáló elemekkel vegyes késő klasszicista falfestés, a karzat alatt még későbbi naiv falképek találhatóak. Faragott barokk fő- és mellékoltárok, gazdag faragású rokokó szószéke, vele szemben barokk keresztelőkút, egyszerű vonalú barokk padok egészítik ki a berendezést. A bejárat mellett középkori szenteltvíztartó, a karzat alatt Szentsír-fülke, kihajtható ajtain festett alakokkal. Az épület és környezete védett.

Látnivaló képei